C’Art Fest Remember
9 august, 2016

Nova Civitas

Înființat în prima jumătate a secolului al XIII-lea de coloniștii germani (ulterior deveniți sași), în 1362 Cristianul este pentru prima oară menționat ca Krestyenfalu, într-o scrisoare a regelui Ludovic de Anjou, mai apoi în 1367 (Villa Cristiani), 1377 (Nova Civitas), și mai târziu, sub diverse denumiri care nu îi vor aminti însă statutul de oraș, ci, descendent, va fi numit în documente ca târg sau sat.

În jurul anului 1270 este construită biserica Sf. Nicolae, mai târziu, biserica evanghelică. De-a lungul timpului, aceasta a suferit numeroase modificări.

În centrul comunei Cristian se află biserica fortificată săsească. Corpul basilical inițial a fost ridicat în stil romanic având însă elemente sculpturale de factură gotică(din care se mai păstrează o rozasă integrală și trei chei de boltă decorate cu bustul lui Isus, un Agnus dei și o floare de cireș) care demonstrează prezența unui atelier de filiație cisterciană (adică aflat sub influența mănăstiri de la Carta). Toate aceste elemente împing datarea bisericii vechi către prima jumătate a secolului al XIV-lea. În prima jumătate a secolului al XIX-lea biserica a fost reclădită în stil neoclasic (specific transilvănean) în urma dărâmării parțiale, dar și cu scopul lărgirii, în noua clădire fiind încorporat, pe lângă elemetele decorative menționate mai sus, și portalul vestic în stil romanic cât și piatră de mormânt a preotesei Anna May (1631) salvate de la biserica inițială. Fortificația ce împrejmuiește biserica a fost construită în prima jumătate a secolului al XV-lea sub forma unei incinte ovale cu opt turnuri și un bastion pe poartă (transformat în secolul al XIX-lea în casă parohială) dublată de un zid mai jos (zwinger) și de un șanț cu apă (astăzi acoperit). Pe latura estică a fortificației, în exterior, s-a construit cimitirul evanghelic (datat 1826). În prezent tot ansamblul se află într-o bună stare de conservare.

Un alt monument însemnat al comunei este biserica ortodoxă, costruită în stil neogotic în 1795. Bolțile naosului și altarul sunt acoperite cu picturi murale datând din 1821 (pictor: Stoica Popovici). De asemenea, în biserică se găsesc icoane „împărătești” pictate în 1770, precum și potirul executat de argintarul lui Constantin Brâncoveanu, anume Beckner (datat 1793).

Monumentul Eroilor Români din Al Doilea Război Mondial – troița este amplasată într-un parc, de-a lungul Drumului Național. Aceasta a fost realizată în anii 1945-1946, de către Regimentul 89 Infanterie Brașov, în memoria slt. (r). Grecu Gherasim, căzut în Al Doilea Război Mondial. Monumentul este realizat din lemn, situat pe un soclu din beton și are o înălțime de 3,5 m.

Datorită vechimii, multe case din Cristian au fost declarate monumente arhitectonice.

În apropierea Cristianului, se află o pădure de stejari, cu unii copaci de peste 400 de ani. Această este declarată monument al naturii, fiind protejată de lege. Reprezintă ultima rămășiță a unei vechi păduri ce se întindea în această zona a Țării Bârsei, de aici provenind și simbolul care se află pe stema Cristianului.

Comuna Cristian are, în prezent, o populație de 5000  locuitori. Structura națională a populație comunei Cristian este preponderent română, în procent de 98% , restul fiind germani și maghiari  Din punct de vedere economic, comuna Cristian se caracterizează printr-o diversificare de activității agricole și industriale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *